Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (YFood Labs GmbH, Landwehrstrasse 60-62, 80336 Munich, Duitsland, nl@yfood.eu, Telefoon: +31 (0)20 499 03 26)

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U heeft de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen 14 Dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van deze Overeenkomst aan ons of aan DHL Solutions GmbH (Märkische Str. 10, 47809 Krefeld, Duitsland) De deadline is gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de 14 dagen deadline verzendt.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: YFood Labs GmbH, Landwehrstrasse 60-62, 80336 Munich, Duitsland, nl@yfood.eu

 

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

– Naam/Namen consument(en)

 

– Adres consument(en)

 

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

– Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Profiteer van een waardebon van €5!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang €5 korting op je volgende aankoop.

Je kunt te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief. Je gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Met jouw aanmelding accepteer je de Algemene Voorwaarden en onze Privacyverklaring.
Je kunt ons privacybeleid hier vinden.