Privacyverklaring

De verwerkingsverantwoordelijke is:

yfood Labs GmbH
Landwehrstrasse 60-62
80336 München
Duitsland

nl@yfood.eu

Hartelijk dank voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

 

1. TOEGANGSGEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bij elk bezoek van een website slaat de server alleen automatisch een zogenaamde server-logfile op, dat bijv. de naam van de bezochte pagina, uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoekt (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt. De toegangsgegevens worden uitsluitend in verband met het garanderen van een storingsvrije werking van de site en de optimalisering van ons aanbod verwerkt. Het doel hiervan is overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, rechtmatig belang van een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site verwijderd.

1.1 HOSTING
De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden deels door onze dienstverleners geleverd in het kader van de verwerking voor ons. Tenzij anders vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die in de daarvoor bestemde formulieren op deze website worden verzameld, op hun servers verwerkt. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS en in andere landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

1.2 CONTENT DELIVERY NETWORK
Met het oog op een kortere laadtijd gebruiken wij voor sommige aanbiedingen een zogenaamd Content Delivery Network ("CDN"). Bij deze dienst wordt de inhoud, bijvoorbeeld grote mediabestanden, geleverd via regionaal verspreide servers van externe CDN-dienstverleners. Daarom worden de toegangsgegevens verwerkt op de servers van de dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

 

2. GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING TER UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTENACCOUNT

2.1 Gegevensverwerking voor contractbeheer
Met het oog op de contractverwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG verzamelen wij persoonsgegevens indien u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om het contract te verwerken en wij de bestelling niet kunnen verzenden zonder de specificatie ervan. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende delen van deze verklaring over gegevensbescherming. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen overeenkomstig art. 6 lid 1 sub c AVG gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Beheersysteem voor goederen
Voor de order- en contractafhandeling maken wij gebruik van goederenbeheersystemen van externe dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in deze landen: Verenigde Staten
De Europese Commissie heeft voor deze landen geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties:  Goedgekeurde bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming

2.2 Klant account
Voor zover u door het openen van een klantenrekening overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG uw toestemming hiervoor hebt gegeven, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van de klantenrekening en voor het opslaan van uw gegevens voor verdere toekomstige bestellingen op onze website. Verwijdering van je klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt beschreven. Na verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 lid 1 sub a AVG of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 Contact
In het kader van de klantencommunicatie verzamelen wij persoonsgegevens om uw aanvragen te verwerken in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub b AVG, indien u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Na de volledige verwerking van uw aanvraag worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

3. GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN DE VERZENDING

Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 sub b AVG uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste vervoerder, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

Gegevensoverdracht naar verzendingsdienstverleners met het oog op de kennisgeving van de verzending
Indien u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om dit te doen, geven wij uw e-mail door aan de geselecteerde verzendingsdienstverlener in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG e-mailadres en Telefoonnummer zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving van de levering of de coördinatie.Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in deze privacyverklaring beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de gegevens die u voor dit doel hebt verstrekt, verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

 

4. GEGEVENSVERWERKING BIJ DE UITVOERING VAN DE BETALING

Wij werken samen met deze partners om de betalingen in onze online shop te verwerken: technische dienstverlener, kredietinstelling, betalingsdienstaanbieder.

4.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR DE VERWERKING VAN TRANSACTIES
Afhankelijk van de gekozen betaalmethode leveren we de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingstransactie aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking,of aan de toegewezen kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder verder, voor zover dit nodig is voor de afwikkeling van de betaling. Dit dient voor de uitvoering van de overeenkomst volgens Art. 6 lid 1 sub b AVG. In sommige gevallen verzamelen betalingsdienstaanbieders de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling zelf, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing. Als u vragen heeft over onze partners voor de verwerking van betalingen en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactoptie die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

4.2 GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN FRAUDEPREVENTIE EN OPTIMALISATIE VAN ONZE BETALINGSPROCESSEN
Wij kunnen onze dienstverleners aanvullende informatie verstrekken die zij, samen met de informatie die nodig is om de betaling te verwerken, kunnen gebruiken als onze verwerkers met het oog op fraudepreventie en om onze betalingsprocessen te optimaliseren (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). In overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming tegen fraude of bij een efficiënt betalingsbeheer, die zwaarder wegen dan onze eigen belangen.

4.3 IDENTITEITS- EN KREDIETCONTROLES BIJ DE KEUZE VAN KLARNA-BETALINGSDIENSTEN

Klarna Pay now (Automatische incasso)
Als u ervoor kiest om gebruik te maken van de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna), vragen wij uw toestemming onder art. 6 lid 1 sub a AVG dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en voor een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna mogen overdragen. In Nederland kunnen de in de bijlagen van de privacyverklaring van Klarna genoemde kredietinformatiebureaus worden gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles. Klarna zal de verkregen informatie over de statistische kans op wanbetaling gebruiken om een evenwichtig besluit te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactpersoon die in deze privacyverklaring wordt genoemd. Als gevolg daarvan kunnen wij u mogelijk niet langer bepaalde betalingsmogelijkheden aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken, ook aan Klarna.

5. RECLAME PER E-MAIL

5.1 E-MAILNIEUWSBRIEF MET AANMELDING
Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij de voor dit doel vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens gebruiken om u op regelmatige basis onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid sub a AVG.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 a AVG of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5.2 VERZENDING VAN DE NIEUWSBRIEF
De nieuwsbrief kan ook door onze dienstverleners worden verstuurd in het kader van een verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in deze landen: Verenigde Staten
De Europese Commissie heeft voor deze landen geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie

5.3 VERZENDEN VAN BEOORDELINGSVERZOEKEN PER E-MAIL
Indien u ons tijdens of na het plaatsen van uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen conform art. 6 lid 1 sub a AVG, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om een evaluatie van uw bestelling op te vragen via het evaluatiesysteem dat wij gebruiken. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in deze privacyverklaring beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in het beoordelingsverzoek is opgenomen.

De beoordelingsverzoeken kunnen ook door onze dienstverleners in het kader van de verwerking namens ons worden verzonden. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

6. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

6.1 ALGEMENE INFORMATIE

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies).
Wij maken gebruik van technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieën worden gebruikt voor het verzamelen en verwerken van IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). In het kader van de belangenafweging dienen de overheersende legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod overeenkomstig art. 6 lid sub f AVG.

Vereiste cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de werking van de website mogelijk te maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen in de klantenzone of iets aan het winkelwagentje kunt toevoegen.

Functionele-Cookies: Deze cookies worden gebruikt voor bepaalde functies van de website, bijvoorbeeld om een betere navigatiestroom op de website te suggereren, om gepersonaliseerde en relevante informatie weer te geven. (bijvoorbeeld “rentegebaseerde advertenties“).

Analytische / prestatiecookies: Deze cookies maken het mogelijk om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruiksgedrag van bezoekers.

Derdenpartij-Cookies: Deze cookies zijn bijvoorbeeld afkomstig van reclamepartners. De cookies van de partnerbedrijven bevatten geen persoonlijke gegevens. Gegevens worden alleen verzameld onder een gebruikers-ID pseudoniem.

Targeting - Cookies: Deze cookies registreren het bezoek aan de website, de pagina's die de gebruiker heeft bezocht en de links die hij/zij heeft verstrekt. Deze informatie wordt gebruikt om advertenties op de website af te stemmen op de interesses van de bezoeker.

Daarnaast gebruiken wij technologie om de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn te vervullen (bijv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrond voor gegevensverwerking, is te vinden in de volgende delen van deze privacyverklaring.

We kunnen ook technologieën gebruiken die niet afzonderlijk in deze privacyverklaring worden vermeld. Meer gedetailleerde informatie over deze technologieën, met inbegrip van de respectieve wettelijke basis voor gegevensverwerking, is te vinden op het Usercentrics-platform.

U kunt deze bekijken via de link Privacy-instellingen onderaan de website.

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u onder de volgende link:

Microsoft Edge™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™

Voor zover u hebt ingestemd met het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactpersoon die in de privacyverklaring is beschreven.

6.2 GEBRUIK VAN COOKIE FIRST CONSENT MANAGEMEN VOOR DE ADMINISTRATIE VAN DE TOESTEMMING
Op onze website gebruiken we het Cookie First Consent Management Platform ("CookieFirst") om u te informeren over de cookies en de technologieën die we op onze website gebruiken en om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door deze technologieën te verkrijgen, te beheren en te documenteren. In overeenstemming met art. 6 lid 1 sub c AVG is dit noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichting op grond van Art. 7 lid 1 AVG om uw toestemming te kunnen bewijzen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waaraan wij onderworpen zijn. CookieFirst is een aanbod van CookieFirst is een aanbod van Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH Amsterdam, Nederland, die uw gegevens voor ons verwerkt. Wanneer u onze website bezoekt, slaat de webserver van CookieFirst een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw geanonimiseerde IP-adres, datum en tijd van het bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw toestemmingsgedrag bevat. Uw gegevens worden na drie jaar verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken voor andere wettelijk toegestane doeleinden waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

7. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN

Voor zover u toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. De in dit kader verzamelde gegevens worden na afloop van het doel en het gebruik van de betreffende technologie door ons gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsopties vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Meer informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, vindt u onder de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.


7.1 GEBRUIK VAN GOOGLE-DIENSTEN
We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De informatie die automatisch door Google-technologieën over uw gebruik van onze website wordt verzameld, wordt meestal naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, gestuurd en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld met behulp van Google-technologieën, wordt het ingekort door het activeren van IP-anonimisering voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server overgebracht en daar ingekort. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de desbetreffende technologie is gesloten tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig artikel 26 DSGVO. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google.

GOOGLE ANALYTICS
Voor de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, informatie over het apparaat en de browser en informatie over uw gebruik van onze website), waarvan met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst over de verwerking van bestellingen door Google.

Om de marketing van onze website te optimaliseren, hebben wij de instellingen voor het delen van gegevens voor "Google-producten en -diensten" geactiveerd. Hierdoor heeft Google toegang tot de gegevens die door Google Analytics worden verzameld en verwerkt en kan deze vervolgens worden gebruikt om de diensten van Google te verbeteren. De gegevensoverdracht aan Google in het kader van deze gegevensoverdracht is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de verantwoordelijken. Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking van de gegevens door Google.

Voor het maken en uitvoeren van tests maken we ook gebruik van de extensie-functie van Google Analytics Google Optimize.

Voor webanalyse maakt de uitbreidingsfunctie van Google Analytics Google Signals zogenaamde "cross-device tracking" mogelijk. Als uw apparaten met internettoegang aan uw Google-account zijn gekoppeld en u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account hebt geactiveerd, kan Google rapporten over uw gebruiksgedrag genereren (met name gebruikersnummers van verschillende apparaten), zelfs als u uw apparaat wijzigt. Wij verwerken in dit verband geen persoonlijke gegevens; wij ontvangen alleen statistieken op basis van Google Signals.

Voor webanalyse en reclamedoeleinden maakt de uitbreidingsfunctie van Google Analytics het zogenaamde DoubleClick-cookie mogelijk om uw browser te herkennen bij het bezoeken van andere websites.

Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website te leveren.

GOOGLE ADSENSE
Onze website biedt ruimte voor advertenties van derden via Google AdSense. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. De zogenaamde DoubleClick-cookie maakt het mogelijk om op interesses gebaseerde reclame weer te geven door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en het automatisch toewijzen van een pseudonieme UserID, die wordt gebruikt om interesses te bepalen op basis van het bezoek aan deze en andere websites.

GOOGLE ADS
Voor een uniforme weergave van de inhoud van onze website worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) door de scriptcode "Google Fonts" verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens door Google verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

Voor reclamedoeleinden in de Google-zoekresultaten en op de websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website het zogenaamde Google Remarketing Cookie ingesteld, die door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de door u bezochte pagina's automatisch reclame op basis van interesses mogelijk maakt. De verdere verwerking van de gegevens vindt alleen plaats als u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account heeft geactiveerd. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics voor het maken en definiëren van doelgroeplijsten voor cross-device remarketing.

Voor de analyse van de website en het volgen van gebeurtenissen gebruiken we Google Ads Conversion Tracking om uw latere gebruiksgedrag te meten wanneer u via een Google Ads-advertentie op onze website aankomt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals een bezoek aan een website of nieuwsbriefregistratie) worden verzameld, waarvan gebruiksprofielen met behulp van pseudoniemen worden aangemaakt.

GOOGLE MAPS
Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Kaarten-functies, in het bijzonder de IP-adres- en locatiegegevens, en stuurt deze gegevens door naar Google en verwerkt ze vervolgens door Google. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

GOOGLE RECAPTCHA
Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots) verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en voert het een analyse uit van uw gebruik van onze website door middel van een zogenaamd JavaScript en cookies. Daarnaast worden andere cookies die door Google-services in uw browser worden opgeslagen, geëvalueerd. Persoonlijke gegevens worden niet uitgelezen of opgeslagen uit de invoervelden van het betreffende formulier.

GOOGLE FONTS
Voor een uniforme weergave van de inhoud van onze website worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) door de scriptcode "Google Fonts" verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens door Google verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

YOUTUBE VIDEO PLUGIN
Voor de integratie van inhoud van derden worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) via de YouTube-videoplugin in de door ons gebruikte uitgebreide gegevensbeschermingsmodus verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens alleen door Google verwerkt wanneer zij een video afspelen.


7.2 GEBRUIK VAN MICROSOFT-DIENSTEN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN
We gebruiken de technologieën van Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland ("Microsoft"), zoals hieronder beschreven. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 AVG. De informatie die automatisch wordt verzameld door Microsoft-technologieën over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Voor meer informatie over de gegevensverwerkingspraktijken van Microsoft, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Microsoft.

MICROSOFT ADVERTISING
Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN en op de websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website het zogenaamde Microsoft Advertising Remarketing Cookie ingesteld, die automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht.


7.3 GEBRUIK VAN FACEBOOK-DIENSTEN

GEBRUIK VAN FACEBOOK PIXEL
We gebruiken de Facebook-pixel in het kader van de technologieën van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook") zoals hieronder beschreven. De Facebook-pixel wordt gebruikt om automatisch gegevens te verzamelen en op te slaan (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons aangegeven gebeurtenissen, zoals een bezoek aan een website of een nieuwsbriefregistratie), van waaruit gebruikersprofielen met behulp van pseudoniemen worden aangemaakt.
Hiervoor wordt bij het bezoek aan onze website automatisch een cookie ingesteld door de Facebook-pixel, waardoor uw browser bij het bezoek aan andere websites automatisch wordt herkend aan de hand van een pseudoniem cookie-ID. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website, in het bijzonder gepersonaliseerde en groepsreclame. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Facebook en ontvangen alleen statistieken op basis van Facebook-pixels.
De informatie die automatisch wordt verzameld door Facebook-technologieën over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Als de overdracht van gegevens aan de VS onze verantwoordelijkheid is, is onze samenwerking gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook.

FACEBOOK ANALYTICS
In het kader van Facebook Analytics worden op basis van de met de Facebook-pixel verzamelde gegevens over uw gebruik van onze website statistieken over de bezoekersactiviteit op onze website opgesteld. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst over de verwerking van bestellingen door Facebook. Uw analyse dient de optimale presentatie en marketing van onze website.

FACEBOOK ADS
We gebruiken Facebook Ads om deze website te promoten op Facebook en andere platformen. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Facebook is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij de individuele gebruikers. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook Ierland. De latere gegevensverwerking door Facebook Ierland valt hier niet onder.

Op basis van de statistieken over de bezoekersactiviteit op onze website, die via Facebook-pixels worden aangemaakt, voeren wij via Facebook Custom Audience groepsreclame uit op Facebook door de kenmerken van de betreffende doelgroep te bepalen.

Op basis van het door de Facebook-pixel ingestelde pseudoniem cookie-ID en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website, voeren wij gepersonaliseerde reclame via Facebook Pixel Remarketing.

Voor webanalyse en het bijhouden van evenementen gebruiken we Facebook Pixel Conversies om uw latere gebruiksgedrag te meten wanneer u onze website bereikt via een advertentie van Facebook Ads. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst over de verwerking van bestellingen door Facebook.


7.4 ANDERE AANBIEDERS VAN WEBANALYSE- EN ONLINE MARKETINGDIENSTEN

HOTJAR
Voor de analyse van de website worden technologieën van Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta ("Hotjar") gebruikt om automatisch gegevens te verzamelen en op te slaan (IP-adres, tijdstip van bezoek, informatie over het apparaat en de browser en informatie over uw gebruik van onze website), van waaruit gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, die apart moet worden gegeven. Hotjar werkt voor ons.

PINTEREST TAG
Voor webanalyse en reclamedoeleinden op Pinterest en websites van derden, wanneer u onze website bezoekt met behulp van technologie van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"), worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals een bezoek aan een website of nieuwsbriefregistratie) en een pseudoniem cookie-ID, en op basis van de pagina's die u bezoekt, automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk gemaakt. Uit de verzamelde gegevens worden gebruikersprofielen aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Pinterest zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Pinterest-account en deze gebruiken om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website te leveren. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Pinterest en ontvangen alleen statistieken op basis van Facebook-pixels. Dit stelt ons in staat om uw latere gebruikspatronen te meten voor de analyse van de website en het volgen van gebeurtenissen wanneer u onze website bezoekt via een Pinterest-advertentie. De informatie die automatisch door Pinterest wordt verzameld, wordt meestal overgebracht naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS, en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 AVG.

AWIN
Wij brengen via onze reclamepartner AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland ("AWIN"), ruimte voor advertenties van derden op de markt. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. AWIN kan cookies gebruiken om de voortgang van de betreffende bestelling te volgen en in het bijzonder om te controleren of u op de betreffende advertentie heeft geklikt en vervolgens het product heeft besteld. Voor dit doel worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld, aan AWIN doorgegeven en door AWIN verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 AVG.

TALKABLE

Wij gebruiken "Talkable", een aanbevelingsmarketingdiens van Curebit, Inc, 475 Valencia St, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, USA (hierna "Talkable" genoemd). Wij gebruiken Talkable voor de zogenoemde aanbevelingsmarketing. Talkable biedt bovendien een oplossing waardoor onze klanten onze producten kunnen aanbevelen bij vrienden. In het geval van een succesvolle werving van een vriend als nieuwe klant ontvangen beide een beloning. Ten behoeve hiervan kan de klant in het bijbehorende formulier op onze siter zijn naam en e-mailadres achterlaten. Deze gegevens en het IP-adres van de klant worden naar een server van Talkable in de VS gezonden en daar verder verwerkt. Talkable genereert vervolgens een link die wordt verzonden naar het e-mailadres van de klant en die hij kan delen met zijn vrienden, om onze producten aan te bevelen. Klikt de vriend op deze link dan wordt zijn e-mailadres en IP-adres door Talkable verwerkt om na te kunnen trekken welke klant de vriend als onze nieuwe klant heeft geworven. Talkable verwerkt de betreffende gegevens alleen voor dit doel in opdracht van ons en volgens onze instructies. Talkable gebruikt bovendien cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die lokaal tijdelijk op de webbrowser van uw eindapparaat worden opgeslagen. Voor de VS bestaat geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking berust op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

De verwerking van de betreffende gegevens heeft tot doel voor u en uw vrienden beloningen beschikbaar te stellen voor de door u ondernomen aanbevelingen. Bovendien dient de verwerking van de betreffende gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden, in het bijzonder om ons aanbod te verbeteren en voor u als gebruiker en klant interessanter vorm te geven. Voor zover u ons hier toestemming voor hebt gegeven is de rechtsgrondslag art. 6 par. 1 Lid 1 let. a van de AVG.

Een aan ons verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u op elk moment intrekken. Wij wijzen u erop, dat u in dat geval geen beloningen in bovenstaande zin kunt ontvangen. U kunt de opslag en overdracht van persoonsgegevens weigeren of de verwerking van deze gegevens verhinderen door de uitvoering van Java-Script in uw browser te deactiveren.

Opgeslagen gegevens worden onder voorbehoud van de wettelijke bewaringsplicht gewist zodra deze niet meer vereist zijn voor het beoogde doel.

Informatie van derden: Curebit, Inc. dba Talkable, 475 Valencia St, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, VS. Meer informatie over gegevensbescherming en het gebruik van gegevens door Talkable is te vinden op de website van Talkable: https://www.talkable.com/privacy.

OUTBRAIN AMPLIFY
Wij maken op onze website gebruik van "Outbrain Amplify", een dienst van Outbrain UK Ltd., 5 New Bridge Street, Londen, EC4V 6JA, VK (hierna aangeduid als: "Outbrain"). Outbrain bewaart en verwerkt informatie over uw gebruikersgedrag op onze website. Hiervoor gebruikt Outbrain onder andere cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de buffer van uw internetbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van het gebruik van onze website door u.

Wij gebruiken Outbrain Amplify voor marketingdoeleinden en ter optimalisering, in het bijzonder om het gebruik van onze website te analyseren en afzonderlijke functies en aanbiedingen, evenals de gebruikerservaring voortdurend te kunnen verbeteren. Door de statistische analyse van het gebruikersgedrag kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Rechtsgrond hiervoor is uw toestemming volgens art. 6 al. 1 zin 1 lit. a AVG.

U kunt het installeren van cookies verhinderen door de aanwezige cookies te wissen en het opslaan van cookies in de instellingen van uw browser te deactiveren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijs niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt benutten. U kunt de registratie van de hiervoor genoemde informatie door Outbrain ook verhinderen door op een van de hieronder vermelde gelinkte websites een opt-out-cookie in te stellen:

https://www.outbrain.com/en/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting
http://optout.networkadvertising.org/#!/
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

Wij maken u er attent op dat deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist. U kunt bezwaar maken tegen de registratie en overdracht van persoonsgegevens of de verwerking van deze gegevens verhinderen door het uitvoeren van JavaScript in uw browser te deactiveren. Bovendien kunt u de complete uitvoering van JavaScript Code verhinderen door een desbetreffende JavaScript Blocker te installeren (bijvoorbeeld https://noscript.net/ of https://www.ghostery.com/). Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijs niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt benutten.

Informatie van de externe aanbieder: Outbrain UK Ltd., 5 New Bridge Street, Londen, EC4V 6JA, VK

Meer informatie van de externe aanbieder over gegevensbescherming kunt u vinden op de volgende website: http://www.outbrain.com/en/legal/privacy.

RECHARGE PAYMENTS
Op onze site maken wij gebruik van ReCharge Payments, een facturatie-applicatie van ReCharge, Inc, 3030 Nebraska Avenue, Los Angeles California US 90404, VS (hierna aangeduid als “ReCharge”). Wij benutten de software van ReCharge voor de afwikkeling van de bestelling van abonnementen.

Rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 al. 1 zin 1 lit. b AVG. Wij geven informatie die u ons meedeelt in het kader van de bestelprocedure samen met informatie over uw bestelling door aan ReCharge. ReCharge verwerkt de in het kader van de bestelprocedure verstrekte gegevens in opdracht van ons.

De overdracht van uw gegevens gebeurt uitsluitend voor het aanmaken en beheren van uw abonnement als klant en voor de afhandeling van betalingen.

Daarnaast is ReCharge voor de overeenkomst Privacy Shield tussen de Europese Unie en de VS gecertificeerd. Daardoor verbindt ReCharge zich aan de naleving van de standaarden en voorschriften van de Europese wetgeving gegevensbescherming. Meer informatie kunt u vinden in het artikel dat u kunt oproepen met de volgende link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQREAA4&status=Active.

Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van ReCharge via de volgende link: https://rechargepayments.com/privacy-policy.

OPTINMONSTER
Wij gebruiken de plugin 'Optinmonster' op onze website, een dienst van Retyp LLC, 3701 Savoy Ln West Palm Beach, FL 33417, VS ('Optinmonster'). Met deze dienst kunnen we onze websitebezoekers extra aanbiedingen tonen. Optinmonster gebruikt cookies. Daarnaast worden persoonsgegevens verzameld wanneer gebruikers proactief onze website gebruiken (bijvoorbeeld door het invullen van een webformulier).

De persoonsgegevens die worden verzameld via de plugin worden niet opgeslagen op de eigen servers van Optinmonster. Deze gegevens worden onmiddellijk aan ons doorgegeven. Optinmonster verwerkt de gegevens voor ons.

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming volgens Art. 6 §1 lid a van de AVG. U kunt op elk moment uw toestemming voor de opslag en het gebruik van uw gegevens intrekken.

U kunt het plaatsen van cookies tegengaan door de aanwezige cookies te verwijderen en het automatisch plaatsen van cookies uit te schakelen via de instellingen van uw internetbrowser.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Optinmonster op https://optinmonster.com/privacy/.

SNAPCHAT
Ter optimalisatie van ons aanbod maken wij op onze websites gebruik van de snapchatdienst Snap Pixel en het product Snapchat Custom Audiences van Snap Inc., 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405 (hierna aangeduid als "Snapchat"). Rechtsgrond hiervoor is uw toestemming conform art. 6 lid 1 pag. 1 sub a AVG.

Snap Pixel gebruikt onder andere cookies, dat wil zeggen kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u gebruik maakt van een gebruikersaccount van Snapchat, dan is dit zichtbaar voor het Snapchat Pixel op onze websites, via welke de verzamelde gebruiksgegevens worden overgedragen aan Snapchat voor analyse- en marketingdoeleinden. De verzamelde gegevens, de bijbehorende verwerking en het gebruik van de gegevens door Snapchat kunt u direct in de Snapchat-app controleren en/of deactiveren. De Snapchat Pixel is een Javascript-code, die de volgende gegevens aan Snapchat doorgeeft:

 • HTTP headerinformatie (o.a. IP-adres, informatie over de webbrowser, opslaglocatie van de webpagina’s, document, URL van de website en gebruikersagent van de webbrowser plus dag en tijdstip van het gebruik)
 • Pixel-specifieke gegevens, d.w.z. de pixel-ID en uw gehashte e-mailadres (deze gegevens worden gebruikt om resultaten aan een bepaald Snapchat-reclameaccount te koppelen en er een Snapchat-gebruiker aan toe te wijzen)
 • Aanvullende informatie over het bezoek aan onze websites, evenals over standaard- en gebruikersspecifieke gegevensresultaten.
 • Geplaatste bestellingen (koopovereenkomsten)
 • Registraties en het afsluiten van proefabonnementen
 • Toevoegingen aan het winkelmandje
 • Oproepen van productinformatie

De eerdergenoemde gegevensverwerking betreft alleen gebruikers die een account bij Snapchat hebben. Als een e-mailadres kan worden toegewezen aan een Snapchat-gebruiker, wijst Snapchat dit aan deze gebruiker toe aan de hand van de door ons vastgelegde regels van een doelgroep (hierna aangeduid als “Custom Audience”), indien deze regels daadwerkelijk relevant zijn. De op deze manier verkregen informatie gebruiken wij voor de presentatie van reclame van yfood Labs in de Snapchat-app.

Omdat de overdracht van persoonsgegevens in de VS plaatsvindt zijn verdere beveiligingsmechanismen vereist, die het privacy-niveau van de AVG garanderen. Om dat te garanderen zijn wij met de aanbieder standaard privacy-clausules overeengekomen in overeenstemming met art. 46 lid 2 sub c AVG. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS de gegevens overeenkomstig het beveiligingsniveau in Europa te verwerken. In gevallen waarbij dit zelfs ook niet door deze contractuele aanvulling kan worden gegarandeerd,  zullen wij trachten aanvullende voorschriften en verplichtingen van de ontvanger in de VS te verkrijgen.

Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Snapchat Pixel, kunt u een opt-out instellen in de Snapchat-app of Javascript in uw browser deactiveren. Voor meer informatie en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy voor reclamedoeleinden verwijzen wij u naar de privacyrichtlijnen van Snapchat, die u o.a. vindt op https://support.snapchat.com/nl-NL/a/advertising-preferences. Meer informatie over het Privacybeleid van Snap Inc. kunt u vinden via de link https://www.snap.com/nl-nl/privacy/privacy-policy.

KLAR
Wij maken op onze website gebruik van Klar, een marketinganalysedienst van Placeholder UG (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), gevestigd te Marktstr. 18, 80333 München, Duitsland.

Klar verwerkt geanonimiseerde gegevens die werden verzameld door Shopify, Google Analytics, Google Adwords, Outbrain, Klaviyo en Facebook om deze te analyseren voor rapportagedoeleinden. Als Klar niet-geanonimiseerde gegevens van u ontvangt wanneer u informatie invoert op onze site, dan worden deze onmiddellijk geanonimiseerd, zodat er geen persoonsgegevens worden verwerkt voor de uiteindelijke analyses en statistische evaluaties.

Wij gebruiken Klar om het gebruik van onze website te analyseren en om afzonderlijke functies, aanbiedingen en de algemene gebruikservaring op doorlopende basis te verbeteren. Dankzij de statistische analyse van gebruikersgedrag kunnen wij ons aanbod optimaliseren en voor u interessanter maken. Dit (en daarmee ook de eventuele anonimisering van gegevens) is gebaseerd op ons wettige belangen op grond van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

Ga voor meer informatie over gegevensbescherming en het gebruik van uw gegevens door Placeholder naar de website van Klar (alleen beschikbaar in het Duits): https://app.getklar.com/dataprotection-agreement.

SOVENDUS

Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw emailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam, postcode, land en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming.

TRADETRACKER
Deze website maakt gebruikt van Tradetracker-technologie die wordt gebruik om vast te stellen welke website een gebruiker heeft verwezen naar deze website. Tradetracker, gevestigd aan De Strubbenweg 7, 1327 GA Almere, Nederland meet het succes van deze verwijzingen en ondersteunt bij de betaling van commissie aan de verwijzende websites. Voor dit doel plaatst Tradetracker cookies op gebruikersapparaten van gebruikers die onze website bezoeken en gebruikmaken van onze internetdiensten om zakentransacties vast te leggen (het plaatsen van een order). De cookies van Tradetracker worden gebruikt om een succesvolle advertentie toe te wijzen aan een bepaalde zakentransactie en om de bijbehorende facturatiediensten uit te voeren. Persoonlijk te identificeren informatie over de gebruiker wordt nooit verzameld, verwerkt of gebruikt bij het tracken.  Niets anders dan de informatie over wanneer en op welk apparaat (inclusief het besturingssysteem van het apparaat en de browser) er op de advertentie wordt geklikt, wordt opgeslagen in de trackingcookies. Ga voor meer informatie over Tradetracker naar https://tradetracker.com/nl/privacy-policy/. Wilt u weten hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen? Ga dan naar youronlinechoices

EXACTAG
Wij maken op onze website gebruik van de diensten van Exactag (Exactag GmbH, Wanheimer, Straße 68, D-40468 Düsseldorf). Exactag GmbH ("Exactag") verzamelt, verwerkt en bewaart gegevens op deze website en haar subpagina's met het oog op het meten van bereik, statistische analyse en optimalisatie van bedrijfskosten.

Het verzamelen van gegevens gebeurt op twee fundamenteel verschillende manieren en op twee verschillende rechtsgrondslagen:

 • Indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG, § 25 lid 1 p. 1 TTDSG, zullen de te verwerken gegevens worden verzameld op gebruikersbasis.
 • Indien de gebruiker geen toestemming heeft gegeven, worden de gegevens anoniem verzameld, d.w.z. zonder persoonsgegevens te verzamelen, en op gegroepeerde wijze, d.w.z. door de verzamelde gegevens willekeurig aan groepen gebruikers toe te wijzen. Het is derhalve onmogelijk conclusies te trekken over individuele gebruikers. Deze anonieme verzameling is volgens § 25 lid 2 nr. 2 TTDSG absoluut noodzakelijk om de bedrijfskosten te optimaliseren en zo de gevraagde service te garanderen.

 Exactag gebruikt cookies als technologie om de gegevens te verzamelen. Voor de verschillende soorten verzameling die hierboven zijn vermeld, worden verschillende cookies gebruikt om het respectieve type verzameling te garanderen.

Wenst u bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens?

Om uitsluiting van gebruikersgerelateerde gegevensverwerking te verzekeren, kan in uw browser een cookie worden ingesteld als alternatief voor het niet geven van toestemming in de gegevensbeschermingsinstellingen. Deze cookie heet "optout" en wordt geplaatst door "exactag.com". Zij mogen niet worden gewist zolang u bezwaar maakt tegen de verwerking van gebruikersgerelateerde gegevens. Indien u bezwaar wenst te maken tegen deze gegevensverwerking voor de toekomst, klikt u dan op deze LINK.

TIKTOK
Wij gebruiken de zogenaamde "TikTok-pixel" van de provider TikTok (voor EU: TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, London, WC2B 6NH) op deze website. Met behulp van deze code wordt, in geval van uw uitdrukkelijke toestemming, een verbinding met de servers van TikTok tot stand gebracht wanneer u onze website bezoekt om uw gedrag op onze website te volgen. Wanneer u bijvoorbeeld een product koopt op onze website, wordt de TikTok-pixel geactiveerd en worden uw handelingen op onze website opgeslagen in een of meer cookies. U heeft de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken met effect voor de toekomst. Hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan de basistarieven.

Persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres en e-mailadres, evenals andere informatie zoals apparaat-ID, apparaattype en besturingssysteem kunnen ook worden doorgegeven aan TikTok. TikTok gebruikt e-mail of andere login- of apparaatinformatie om gebruikers van onze website te identificeren en hun acties te associëren met een TikTok-gebruikersaccount.

TikTok gebruikt deze gegevens om gerichte en gepersonaliseerde reclame aan zijn gebruikers te tonen en om op interesse gebaseerde gebruikersprofielen op te stellen. De verzamelde gegevens zijn anoniem en niet zichtbaar voor ons en worden alleen gebruikt om de effectiviteit van advertentieplaatsingen te meten.

In principe worden uw gegevens binnen de EU of de EER verwerkt. Hiervoor is een overeenkomstige gegevensbeschermingsovereenkomst gesloten met TikTok. Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EU of de EER, gebeurt dit in het kader van de modelcontracten van de Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen (d.w.z. standaardcontractbepalingen).

U kunt het privacybeleid van TikTok hier vinden: https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy?lang=nl

U kunt uw persoonlijke instellingen voor gepersonaliseerde retargeting / remarketing / verwijzingsreclame beheren door helemaal onderaan de website te klikken op Cookie-instellingen.

LUNIO
Wij gebruiken de dienstverlener Lunio.ai (PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, Verenigd Koninkrijk, PR7 1PS) om klikfraude op te sporen en te voorkomen.

Lunio.ai controleert daartoe de IP-adressen die op onze website worden verwerkt en blokkeert frauduleuze IP-adressen. Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres dus ook gecontroleerd op fraude. Er worden geen andere persoonlijke gegevens verwerkt. Informatie in uw eindapparaat wordt niet ingezien. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 (1) f) DSGVO, ons gerechtvaardigd belang bij het voorkomen van fraude en het veilig aanbieden van onze website. Het IP-adres wordt gewist zodra de controle van het IP-adres heeft plaatsgevonden.

Met de dienstverlener hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten, waarin wij hem verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. Voor de doorgifte van gegevens naar het Verenigd Koninkrijk (locatie van de provider) is een adequaatheidsbesluit afgegeven door de Europese Commissie.

JENTIS

Op onze website maken we gebruik van de diensten van JENTIS GmbH (Schönbrunner Straße 231, 1120 Wenen, Oostenrijk (‘JENTIS’) om het gebruikersgedrag van websitebezoekers te analyseren en de website te optimaliseren.

Hiervoor krijgt JENTIS toegang tot webanalysegegevens, die door de ingezette analysetools gemeten, opgeslagen en verwerkt worden en aan JENTIS ter beschikking worden gesteld. JENTIS gebruikt een cookie om op basis van uw IP-adres een synthetisch gegenereerde cliënt-ID te genereren. Hierbij worden de laatste drie cijfers van uw IP-adres gehasht en zo gepseudonimiseerd, dat bij de verdere verwerking via het gebruiksgedrag niets tot u als persoon kan worden herleid. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens en het plaatsen van cookies is uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG.

Het privacybeleid van JENTIS kunt u raadplegen via de volgende linkhttps://www.jentis.com/privacy-policy/

 

8. INTEGRATIE VAN TRUSTPILOT

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om onze diensten te beoordelen via Trustpilot. Trustpilot is een reviewplatform van Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor 1112 Kopenhagen, Denemarken ('Trustpilot'). Na verzending van uw bestelde goederen sturen wij u een link via e-mail. Deze link brengt u naar de website van Trustpilot, waar u een account kunt aanmaken om een beoordeling over ons in te dienen.

Wij gebruiken Trustpilot om informatie te verzamelen en transparant te zijn. Wij willen onze klanten de gelegenheid bieden om onze diensten te beoordelen. Op die manier krijgen mogelijke klanten betrouwbare informatie over ons aanbod alvorens ze onze producten en diensten aanschaffen. Om na te gaan dat u wel degelijk gebruik hebt gemaakt van onze diensten, sturen wij uw gegevens (voornaam, achternaam, mailadres en bestelnummer) naar Trustpilot. De gegevens worden gebruikt om de gebruiker te identificeren. Wij versturen uw gegevens alleen naar Trustpilot wanneer u onze diensten beoordeelt. Trustpilot verwerkt de gegevens voor ons.

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming volgens art. 6 §1 lid a van de AVG.

Om een beoordeling te kunnen geven, moet u zich registreren op de website van Trustpilot. In dat geval zijn de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Trustpilot van toepassing. Wanneer u onze diensten beoordeelt, wordt uw review gepubliceerd op zowel onze website als die van Trustpilot.

Wij plaatsen een Trustpilot-widget op onze website. De widget toont actuele informatie over de beoordelingen van gebruikers van onze producten en diensten. Er moet daarvoor verbinding worden gemaakt met de website van Trustpilot. Om de inhoud te kunnen weergeven, moet Trustpilot toegang hebben tot bepaalde informatie (toegangsgegevens, met inbegrip van het IP-adres). Trustpilot krijgt ook de informatie dat de gebruiker onze website heeft bezocht. De informatie kan worden opgeslagen in de vorm van cookies. Trustpilot gebruikt deze cookies om bezoeken te analyseren van gebruikers die het reviewplatform van Trustpilot gebruiken.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gebruikersgegevens en weergave van de widget is ons rechtmatig belang in het aanbieden van een transparante en geverifieerde beoordeling van onze diensten en het informeren van onze klanten over de kwaliteit van onze producten in overeenstemming met Art. 6 §1 lid a van de AVG.

De gegevens worden gewist volgens de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbewaring zodra het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld is bereikt.

Meer informatie over het privacybeleid van Trustpilot en uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u op: https://nl.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms.

 

9. SOCIAL MEDIA

9.1 SOCIAL PLUGINS VAN FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST, LINKEDIN
Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze zijn alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand komt. Als u op een van de knoppen klikt, opent de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster van uw browser. Daar kunt u bijvoorbeeld op de Like of Share knop klikken.

9.2 ONZE ONLINE AANWEZIGHEID OP FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE, PINTEREST, SNAPCHAT, TIKTOK, LINKEDIN, XING
Voor zover u uw toestemming heeft gegeven aan de betreffende sociale-media-exploitant conform art. 6 lid 1 sub a AVG, worden uw gegevens bij uw bezoek aan onze online aanwezigheden op de bovengenoemde sociale-media automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te plaatsen binnen en buiten de platformen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Meestal worden hiervoor cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende social media-operator, evenals een contactoptie en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte informatie over gegevensbescherming van de aanbieder. Mocht u toch hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op.

Facebook is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland") De informatie die automatisch door Facebook Ierland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt meestal overgebracht naar een server van Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

Twitter is een dienst van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter"). De door Twitter automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Twitter wordt over het algemeen verzonden naar en opgeslagen op een server bij Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Instagram is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland") De informatie die automatisch door Facebook Ierland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt over het algemeen verzonden naar en opgeslagen op een server bij Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, VS. {ffcb1b68-2ebf-4b55-aeee-da042453e06f} De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Instagram-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 DSGVO. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

YouTube is een aanbod van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De door Google automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Pinterest is een aanbod van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland ("Pinterest"). De informatie die automatisch door Pinterest wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt over het algemeen overgebracht naar en opgeslagen op een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Snapchat is een aanbod van Snap Group Limited, 77 Shaftesbury Avenue, London W1D 5DU, United Kingdom (“Snapchat”). De informatie die automatisch door Snapchat wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Snapchat wordt over het algemeen overgebracht naar en opgeslagen op een server van Snap, Inc., 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, USA. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

TIKTOK is een aanbod van TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland ("TikTok"). Wanneer automatisch door TikTok verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op TikTok wordt doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, wordt ervoor gezorgd dat voor deze landen EU-toereikendheidsbesluiten van kracht zijn of dat kan worden vertrouwd op het gebruik van door de EU goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

LinkedIn is een aanbod van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). De informatie die LinkedIn automatisch verzamelt over uw gebruik van onze online aanwezigheid op LinkedIn wordt doorgaans naar een server van LinkedIn Corporation, 1000 W, gestuurd. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Xing is een aanbod van New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg.

 

10. CONTACTMOGELIJKHEDEN EN UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt binnen de daarin bepaalde omvang
 • overeenkomstig artikel 16 AVG het recht onverwijld rectificatie of vervollediging van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen
 • overeenkomstig artikel 17 AGV het recht om de wissing van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verzoeken tenzij de verdere verwerking niet vereist is om * de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
  • een wettelijke verplichting na te komen
  • redenen van algemeen belang
  • rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • overeenkomstig artikel 18 AGV het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien * de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist
  • de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen ervan verzet
  • wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
  • u overeenkomstig artikel 21 AGV beywaar heeft gemaakt tegen de verwerking
 • overeenkomstig artikel 20 AGV het recht uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of te verzoeken om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen
 • overeenkomstig artikel 77 het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit binnen uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, ingeval van inzage, rectificatie, beperking of wissing van gegevens en ook bij het intrekken van gegeven toestemmingen of bij bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u zich wenden tot onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming.

Functionaris voor gegevensbescherming

PROLIANCE GmbH
Leopoldstraße 21
80802 München
Duitsland
+49 89 2500 39 222
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

 

Recht van bezwaar
Voor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kunt u tegen deze verwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen. Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt u een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die het belang van uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.

 

11. OVERDRACHT NAAR DERDE LANDEN

Hier informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens naar derde landen zonder adequaatsheidsbesluit.

YFood maakt gebruik van verschillende dienstverleners. Velen van hen gebruiken servers in derde landen, oftewel landen buiten de EU of de EER. Daar hoort ook de VS bij. De bijbehorende overdracht van persoonsgegevens moet toegestaan zijn volgens artikel 44 e.v. AVG.

YFood streeft ernaar om bij dienstverleners die in een derde land persoonsgegevens verwerken, de door de Europese Commissie uitgevaardigde standaard gegevensbeschermingsclausules te sluiten. Indien mogelijk komen wij ook aanvullende garanties overeen om ervoor te zorgen dat in de VS of andere derde landen voldoende gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

Toch kan het voorkomen dat, ondanks alle contractuele en technische maatregelen, het niveau van gegevensbescherming in het derde land niet overeenkomt met dat van de EU. In deze gevallen zullen we u indien nodig om uw toestemming vragen voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar een derde land als onderdeel van de cookie-toestemming in overeenstemming met artikel 49 lid 1a AVG. Dit betreft met name de doorgifte van gegevens aan de VS. In de VS kunnen de autoriteiten en inlichtingendiensten toegangsrechten en toegangsmogelijkheden hebben tot persoonsgegevens zonder dat wij als gegevensexporteur of u als betrokkene daarvan op de hoogte zijn en zonder dat u over voldoende rechtsmiddelen beschikt om die toegang te stoppen of daartegen op te treden.